Z prac Zarządu Województwa

W Nowej Słupi marszałek Adam Jarubas będzie gościem XXVI sesji Rady Gminy. Odbędzie się również debata w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów i osób dorosłych poprzez budowę chodników oraz przebudowę dróg wojewódzkich nr 756 i nr 751 z udziałem Marszałka Województwa Adama Jarubasa i Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach Damiana Urbanowskiego.

 

W Kieleckim Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce trwają manewry NATO pod kryptonimem Cobra-13. Z Dowództwem Sił Specjalnych spotka się wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Dziś obradować będą trzy Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W obradach wezmą udział wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

W Kieleckim Centrum Kultury członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek będą gośćmi gali konkursu „Nasze Dobre Świętokrzyskie”. Godłem „Nasze Dobre Świętokrzyskie” nagrodzeni zostaną laureaci w kategoriach: najlepszy produkt, najlepsza usługa oraz gmina roku 2013. W szóstej edycji konkursu starowały 32 regionalne produkty.

Źródło: Biuro Prasowe UM