Z prac Zarządu Województwa

Pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa obradował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie poświęcone było projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i ewentualnym uwzględnieniu w nim uwag (zgłoszonych zostało ponad 800) zebranych podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w powiatach regionu świętokrzyskiego. Gościem spotkania był prof. dr hab. Jacek Szlachta, szef zespołu eksperckiego pracującego nad aktualizacją Strategii Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku.

 Źródło: Biuro Prasowe UM