Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W sali konferencyjnej Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Rady Partnerstwa Programu “Góry Świętokrzyskie naszą Przyszłością”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Celem głównym programu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

                                                                ***   

Planów inwestycyjnych na 2014 rok spółki Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. dotyczyć będzie spotkanie Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prezesem zarządu uzdrowiska Wojciechem Legawcem.

Źródło: Biuro Prasowe UM