Z prac Zarządu Województwa

W Warszawie członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak weźmie udział w spotkaniu Zespołu Samorządowego ds. Przewozów Regionalnych, powołanego do naprawy Przewozów Regionalnych.

Obok przedstawicieli związków zawodowych w skład zespołu weszli ze strony samorządowej: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki jako przewodniczący, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Łużniak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i członek Zarządu Województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa weźmie także udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury. W tematyce obrad rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju – wniosku Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w „Przewozach Regionalnych” Sp. z .o.o. w kontekście planowanego podziału spółki na mniejsze podmioty oraz sytuacji w kolejowych regionalnych przewozach pasażerskich”.

Na zaproszenie Rady Miejskiej w Wąchocku członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski uczestniczył będzie w uroczystości z okazji 20-lecia zwołania I Sesji po odzyskaniu praw miejskich. Spotkanie odbędzie się Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

W Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski weźmie udział w konferencji „Wsparcie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 -2020”. Celem spotkania jest pokazanie możliwości wsparcia dla mikro i małych firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) na lata 2014- 2020, a także omówienie zakładanych schematów finansowania i procedur ubiegania się o środki przez sektor MSP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa.

Źródło: Biuro Prasowe UM