Z prac Zarządu Województwa

Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się dzisiaj międzynarodowa konferencja pt. „Finansowanie infrastruktury: potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju”, w której uczestniczył będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

O tym, jaki wpływ mają banki publiczne – takie jak BGK – na rozwój społeczno-gospodarczy, będą dyskutować przedstawiciele polskiego rządu, instytucji finansowych, samorządów i biznesu, m.in.: wicepremier Elżbieta Bieńkowska, wiceminister skarbu Paweł Tamborski oraz prof. Jerzy Hausner. Instytucje międzynarodowe reprezentować będą Ulrich Schröder – prezes KfW, Marcel Roy – sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych oraz Mark Allen – ekspert CASE, do niedawna przedstawiciel MFW na Europę Środkową i Wschodnią.

W Hotelu Tęczowy Młyn Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w konferencji pn. „Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak będą gośćmi uroczystego posiedzenie Senatu z okazji Święta Uczelni, podczas którego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzyma prof. zw. dr hab. Walery Pisarek.
Walery Pisarek to wybitny językoznawca i prasoznawca. Specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki. Laureat wielu nagród, m.in. Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2002 za książkę „Nowa Retoryka Dziennikarska”. Został pierwszym laureatem ustanowionej przez Prezydenta RP nagrody „Zasłużony dla polszczyzny”.

Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie budowy chodnika w miejscowości Kobylany z udziałem Jana Maćkowiaka, członka Zarządu Województwa odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Źródło: Biuro Prasowe UM