Z prac Zarządu Województwa

W Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem posiedzenia Rady Powiatu w Sandomierzu oraz Rady Gminy Waśniów.

W Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbędzie się dziś uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję akcji Pola Nadziei, której gościem będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. Akcja Pola Nadziei ma na celu szerzenie idei hospicyjnej, edukację na temat potrzeb osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz zbieranie funduszy na budowę i funkcjonowanie hospicjów.

Źródło: Biuro Prasowe UM