Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski wezmą udział w zorganizowanym w ćmielowskiej Fabryce Porcelany AS spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze wdrożenia i rozwiązania technologiczne przygotowane w związku z poszukiwaniem nowych rynków zbytu, zwłaszcza w krajach arabskich.

Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski spotkał się z wójtem Bielin Sławomirem Kopaczem, z którym rozmawiał na temat finalizacji II etapu projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża”.

W Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa uczestniczy w pracach 4. spotkania zespołu sterującego ds. przekształceń i restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne.

Źródło: Biuro Prasowe UM