Z prac Zarządu Województwa

W Krzczonowie i Opatowcu marszałek Adama Jarubas weźmie udział w zakończeniu termomodernizacji budynków szkolnych. Inwestycje prowadzone były w ramach partnerskiego projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, realizowanego przez powiat kazimierski, gminę Czarnocin, Gminę Zagnańsk oraz gminę Opatowiec. Całkowita wartość inwestycji w gminie Opatowiec wyniosła 1 087 781 zł, w tym 80 % – 870 225 zł – stanowiło dofinansowania z EFRR, w ramach RPO WŚ 2007-2013.

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski uczestniczy w kolejnym etapie negocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W tej turze negocjacji omawiana jest część RPO związana z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Biuro Prasowe UM