Z prac Zarządu Województwa

W Fundacji – Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w konferencji „Rola klastra w sektorze metalowo – odlewniczym”. Spotkanie z przedsiębiorcami z północnej części województwa związane jest z nowym okresem unijnego finansowania 2014-2020, w tym wykorzystaniem funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego na wzmocnienie inteligentnych specjalizacji regionu i wsparciem rozwoju klastrów w tych kluczowych dla rozwoju regionu dziedzinach.

Inteligentne specjalizacje to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Strategia naszego regionu wskazuje cztery specjalizacje: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną i prozdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Na zaproszenie Klubu sportowego VIVE TAURON Kielce Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w spotkaniu opłatkowym.

Źródło: Biuro Prasowe UM