Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 12-13 grudnia

W Busku – Zdroju marszałek Adam Jarubas spotka się z władzami i radnymi miasta i powiatu buskiego.

W Pińczowie marszałek weźmie udział w uroczystym otwarciu nowowybudowanych i zmodernizowanych istniejących obiektów na terenie miasta, dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Marszałek Adam Jarubas będzie także gościem spotkania opłatkowego w Staropolskiej izbie Przemysłowo – Handlowej w Kielcach i Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”.

                                                              ***
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Jan Maćkowiak, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył w posiedzeniu Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas spotkania była mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020, systemie informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów w nowym okresie programowania, możliwościach finansowania klastrów w kluczowych branżach województwa oraz współpracy przedsiębiorstw i uczelni w nowym okresie programowania unijnego. Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego tworzą Samorząd Województwa i pięć instytucji: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej, Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyska Loża BCC oraz Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców.
W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli także rektorzy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Cel współpracy jest jeden – tworzenie partnerstwa między środowiskami samorządowymi, gospodarczymi i naukowymi, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i wzmocnienie potencjału naukowo–badawczego regionu.

                                                              ***

W Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Św. i Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach odbędzie się uroczyste przekazanie pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia laboratoriów dydaktycznych. Gościem uroczystości w Ostrowcu był Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Sprzęt trafił do szkół w ramach pomocy rzeczowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Kielce, Powiatowi Kieleckiemu i Powiatowi Ostrowieckiemu. Łączna kwota blisko 380 tys. złotych przeznaczona została na wyposażenie laboratoriów na potrzeby utworzenia kierunków „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w ramach projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt inwestycji w każdej z jednostek to ponad 126 tys. złotych.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w odbiorze końcowym zadania pn. „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w msc. Sandomierz – etap I w km 0+000 – 1+500” zrealizowanego w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

Na zaproszenie Cechu Rzemiosł w Opatowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie także udział w spotkaniu opłatkowym.

Sobota
13 i 14 grudnia, w Galerii Echo, w godzinach 14.00-20.00 odbędzie się akcja społeczna „Świętokrzyskie z pomocą dla Marty”. O godz. 14. 30 obok kas Tesco (na przeciw Piekarni „Pod Telegrafem”) zostanie oficjalnie rozpoczęty event polegający na zachęceniu Kielczan do wsparcia chorej na osteochondrodysplazję 4 letniej Marty Gołuch. W akcji wezmą udział marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz młodzież z VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach. Organizatorzy akcji: Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Razem”, Galeria Echo w Kielcach. Patronat honorowy akcji: Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, J. E. Pablo Ernesto Scheiner Correa Ambasador Urugwaju w Polsce.

Źródło: Biuro Prasowe UM