Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Opracowaniu ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dotyczyło spotkanie członków Zarządu Województwa – Kazimierza Kotowskiego i Piotra Żołądka z dyrektorami Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego.

                                                           ***
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w sprawozdawczym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas którego omówiona zostanie działalność za 2013 rok i plany na 2014.

Gośćmi Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa będą rektorzy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz przedstawiciele sektora służby zdrowia i budownictwa. Rozmowa dotyczyć będzie wytypowania kluczowych projektów z tych branż, które będą mogły być finansowane w ramach kontraktu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

O zasadach korzystania z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI) Kazimierz Kotowski rozmawiał będzie z przedstawicielami miast i powiatów: Starachowic, Skarżyska – Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego.

                                                       ***

W Warszawie członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski spotkają się z wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwoną Wendel. Rozmowa dotyczyć będzie możliwości modernizacji drogi nr 747 na odcinku Skarżysko – Iłża.

                                                     ***

W Bodzentynie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w powiatowych obchodach 72-giej rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Źródło: Biuro Prasowe UM