Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 17-18 stycznia

W Warszawie w Hotelu Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej „Gromada” – Dom Chłopa, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyć będą w konferencji „Efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego” oraz spotkaniu noworocznym Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Warszawskie spotkanie jest okazją do zaprezentowania województwa świętokrzyskiego jako dysponującego nowoczesnym rolnictwem oraz atrakcyjną ofertą turystyczną i agroturystyczną. Celem konferencji jest przedstawienie efektów realizacji PROW 2007 – 2013 w województwie świętokrzyskim, prezentacja dobrych praktyk i przykładów w zakresie wdrażania działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim. W ramach spotkania noworocznego odbędzie się prezentacja osiągnięć kilku instytucji z województwa świętokrzyskiego, w szczególności: Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Lokalnej Grupy Działania z Włoszczowy, Grupy Producentów z Sandomierza, Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach, Stowarzyszenia Delta w Ostrowcu i Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

                                                                      ***
Na zaproszenia Świętokrzyskiej Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem spotkania noworocznego w Urzędzie Gminy w Morawicy. Spotkanie noworoczne federacji ma już swoją kilkuletnią tradycję. Corocznie spotykają się na nim przedstawiciele stowarzyszeń i goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, regionalnych i lokalnych oraz firm, z którymi federacja i gospodarstwa agroturystyczne współpracują.

Sobota

W Kijach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem uroczystości nadania tytułu „Osobowości Roku 2013”. Wśród nagrodzonych w poprzednich edycjach znaleźli się m.in. doktor Stanisława Gołuch – lekarz, pediatra, Małgorzata i Ryszard Olejnikowie – mistrzowie paraolimpijscy, artyści malarze – Dorota i Andrzej Walijewscy, ksiądz Czesław Pawelec, proboszcz parafii w Kijach, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach oraz Maria Olesiak i Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach. Uroczystość uświetni widowisko „Wesele Boryny” w wykonaniu Zespołu Regionalnego im. Władysława Stanisława Reymonta z Lipiec Reymontowskich. Gala rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali Sportowej w Kijach.

W Szkole Podstawowej w Leszczynach Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem uroczystości „Dzień Seniora”.

Źródło: Biuro Prasowe UM