Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Politechnika Świętokrzyska zaprezentowała dwa nowe mobilne laboratoria: „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych” w przystosowanym Fordzie Transit oraz „Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i komfortu w transporcie zbiorowym” w przystosowanym autobusie APOLLO. Oba zostały zakupione w ramach projektu realizowanego z dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Grzegorz Świercz.

– Laboratorium ruchome w technice samochodowej ma tę specyfikę, że pojazd jest jednocześnie obiektem badań, nie tylko środkiem do przewożenia sprzętu, więc nie możemy montować w nim ciężkiej, dużej aparatury – tłumaczył dr hab. Tomasz Stańczyk, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych PŚ. Dlatego urządzenia zamontowane w samochodach są zmniejszone i można je zależnie od celu badań wymieniać. Zwłaszcza, że laboratoria Politechniki są wyposażone, dzięki unijnemu wsparciu, w sprzęt wart ponad 7 milionów złotych.

W pierwszym, mniejszym laboratorium, utworzonym na bazie mikrobusu, mają być badane, przede wszystkim własności ruchowe pojazdu, czyli badanie zdolności przyspieszania, skuteczności hamowania czy sprawdzanie poślizgów. Samochód wyposażono m.in. w czujniki przyspieszeń, kontrolujące poślizgi oraz w zestaw minikamer do analizy sytuacji drogowej. Z kolei w autobusie, oprócz bezpieczeństwa, badany ma być też komfort pasażerów. We wszystkich pasach bezpieczeństwa w pojeździe wmontowane są czujniki sił, które pokazywać będą co dzieje się z podróżującymi w trakcie hamowania pojazdu. W autokarze ma być też mierzona temperatura, hałas, a nawet nacisk pasażerów na siedzenia. Autobus jest wyposażony w system monitorowania pojazdu.

Mobilne laboratoria, warte około miliona złotych, były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
                                                             ***

W Pierzchniance Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa weźmie udział w uroczystym zakończeniu inwestycji pn. „Połączenie wodociągów gminnych Wierzbie i Pierzchnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Pierzchnianka – etap I” realizowanej w ramach Osi III „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 1 721 059 zł i stanowiła 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach (godz. 16.00) odbędzie się prezentacja filmu „Po co ci te chłopy? Rzecz o Karolu Lewakowskim” w reżyserii Marka Maldisa. Film powstał na podstawie książki „Karol Lewakowski. Poglądy i działalność społeczno–polityczna”, autorstwa prof. Stefana Pastuszki. Gościem wydarzenia będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Źródło: Biuro Prasowe UM
           www.wrota-swietokrzyskie.pl