Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Osieku marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak wezmą udział w uroczystym wbiciu łopaty pod budowę obwodnicy Osieka w ramach II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765, na odcinku Staszów – Osiek.

Budowa obwodnicy Osieka o długości 1 242,67m ( 1,243km) jest II etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek, dł. 17,267km. Pierwszy etap na odcinku od Staszowa do Osieka w ok. 80% został zrealizowany w roku 2013, natomiast zgodnie z harmonogramem prac, na rok 2014 przypada wykonanie dalszej części robót na ciągu zasadniczym oraz obwodnicy Osieka. Głównym celem budowy obwodnicy jest odciążenie ścisłego centrum Osieka, wyprowadzając pojazdy kierujące się w stronę przeprawy mostowej w Połańcu. Rozbudowywana DW 765 stanowić będzie docelowo szlak komunikacyjny łączący krajową drogę ekspresową nr S-7 od strony Jędrzejowa do planowanej autostrady A-4 w okolicach Kolbuszowej i będzie najkrótszym szlakiem komunikacyjnym łączącym Śląsk i Ziemię Świętokrzyską z Podkarpaciem.

                                                                ***
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Adam Jarubas spotka się z gimnazjalistami z powiatu opatowskiego i sandomierskiego, uczestnikami warsztatów dziennikarskich. Zaproszona na warsztaty młodzież redaguje internetowe serwisy informacyjne swoich gmin.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Tacy Sami” na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Ostrowcu Świętokrzyskim marszałek będzie gościem spotkania wielkanocnego dla dzieci niepełnosprawnych (godz. 16.00, Pałac Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim)

W Stopnicy marszałek Adam Jarubas spotka się z Janem Nowakiem obchodzącym jubileusz 100 urodzin.

                                                          ***
Na zaproszenie Klubu Sportowego Vive Targi Kielce wicemarszałek Grzegorz Świercz i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wezmą udział w spotkaniu wielkanocnym.

                                                          ***
Obradowała Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w której uczestniczy Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Źródło: Biuro Prasowe UM