Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 19-21 czerwca

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 19-21 czerwca

Marszałek Adam Jarubas na zaproszenie Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Busku – Zdroju był gościem obchodów 70 – lecia Spółdzielni. Podczas jubileuszu zasłużeni dla Spółdzielni członkowie i pracownicy zostali odznaczeni medalami państwowymi i spółdzielczymi.

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 19-21 czerwca

W Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Kazimierza Kotowskiego, członka Zarządu Województwa obradować będą trzy Komisje Sejmiku: Budżetu i Finansów, Samorządu Terytorialnego oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Konferencja „Dialog z tradycją Ponidzia” poświęcona architekturze i przyrodzie regionu odbędzie się na Politechnice Świętokrzyskiej. W spotkaniu weźmie udział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. Podczas konferencji podsumowana zostanie współpraca w ramach warsztatów w Partnerstwie z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich oraz zostaną wręczone nagrody przyznane za prace konkursowe pt. „Współczesny dom wiejski – dialog z tradycją Ponidzia” i „ Centrum Edukacji Ekologicznej w Umianowicach gm. Kije”.
Organizatorem konferencji jest Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury.

Sobota
Na zaproszenie Zarządu MAN Bus Sp. z o. o. Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystych obchodów 100- lecia pojazdów użytkowych MAN połączonych z Piknikiem Rodzinnym pod hasłem „Zielona Fabryka”.

„Dni Ożarowa”, sztandarowa impreza promująca wizerunek miasta i gminy oraz tamtejszej cementowni odbędzie 20 i 21 czerwca w Ożarowie. Gościem wydarzenia będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Niedziela
21 czerwca w Chęcinach odbędą się doroczne „Dni Chęcin”. Na Rynku Górnym czekać będzie mnóstwo atrakcji: w tym pokaz musztry paradnej i inscenizacji historycznych. Równie interesująco zapowiada się „Jarmark Chęciński”, w ramach którego przybyli będą mieli okazję poznać dawne rzemiosło oraz wziąć udział w warsztatach tkackich, łuczniczych czy garncarskich. Na najmłodszych czekać będzie starodawne wesołe miasteczko. Gościem imprezy będzie wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w VIII festynie rekreacyjno – kulturalnym „Pierogarnia 2015” w Łoniowie. Impreza odbędzie się w ramach kampanii „Czerwiec aktywnych społecznie”.

We Włostowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie także udział w XV Biesiadzie Świętojańskiej.

Na daleszyckim rynku odbędzie się IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Swój repertuar zaprezentują orkiestry z Bodzentyna, Nowin, Chmielnika, Strawczyna, Łopuszna, Piekoszowa, Masłowa i Daleszyc. Gościem przeglądu będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W Woli Łagowskiej, gm. Łagów Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystego otwarcia placu targowego, zrealizowanego w ramach zadania „Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska”., działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana kwota dofinansowania to 1 mln zł, pozostała kwota to środki własne gminy. Zadania obejmowało: budowę nawierzchni placu targowego, dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wyburzenie istniejącego budynku sanitarno – gospodarczego oraz budowę kontenera dla potrzeb administracyjno- socjalnych z zapleczem sanitarnym, wykonanie placów handlowych, w tym budowa zadaszonych wiat, utwardzenie powierzchni pod przenośne boksy i wybiegi dla koni, przebudowę istniejącego wjazdu, uzupełnienie ogrodzenia targowiska, wymiana i dowieszenie lamp oświetlenia z wysięgnikami, rozbudowa oświetlenia, budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie także gościem Biesiady Masłowskiej, która odbędzie się na Żeromszczyźnie. Nad ciekockim stawem wystąpią znani i lubiani artyści m.in. Przemysław Smolarski (uczestnik The Voice of Poland), Kabaret Golica i Tacy Sami- Lady Pank Show. Ponadto odbędą się liczne zabawy i konkursy z nagrodami. A po zmroku rozpoczną się Sobótki przygotowane przez Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Teatr Kapitalny oraz Studium Instrumentów Etnicznych.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała rzecznik prasowy