Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Specjalną konferencją prasową zainaugurowana zostanie dziś w Warszawie realizacja projektu promującego przedsięwzięcie pięciu województw pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Wezmą w niej udział marszałek Adam Jarubas oraz Iwona Wendel, wicepremier Infrastruktury i Rozwoju i Dariusz Szewczyk, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt promocyjny realizowany jest przez Regionalną Organizację Turystyczną w Kielcach.

                                                               * * *
„Algieria jako rynek perspektywiczny dla polskich przedsiębiorców. Szanse i wyzwania” to temat spotkania informacyjnego, które odbędzie się dziś w sandomierskim ratuszu. Weźmie w nim udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. W tematyce spotkania m.in.: prawno-podatkowe aspekty wymiany handlowej z Algierią, zasady i zwyczaje handlowe funkcjonujące na rynku algierskim oraz procedury związane z ubieganiem się o wejście z produktami polskimi na rynek algierski, rynek algierski – bieżąca analiza sytuacji popytowo-podażowej i kierunki rozwoju, Algieria jako rynek perspektywiczny dla polskich przedsiębiorców – szanse i możliwości wynikające ze współpracy z Algierią.

                                                          * * *
W Świętej Katarzynie rozpoczyna się dziś trzydniowe spotkanie robocze „Gospodarka odpadami i opłaty ekologiczne”. Dotyczyć ono będzie m.in. prowadzenia przez samorządy województw kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz budowy i funkcjonowania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W pracach grupy roboczej uczestniczył będzie członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

                                                       * * *
W sandomierskim Collegium Gostomianum, Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa weźmie udział w „Branżowym Forum Innowacji” – spotkaniu, które jest częścią REGIONALNEGO FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – wydarzenia towarzyszącego III Konwentowi Marszałków Województw RP w Sandomierzu. Dzisiejsze forum toczyć się będzie wokół zagadnień nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego.

Źródło: Biuro Prasowe UM