Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z udziałem marszałka Adama Jarubasa, członka Zarządu Województwa Kazimierza Kotowskiego oraz Sekretarza Województwa Bernarda Antosa odbędzie się pierwsze posiedzenie Kapituły VII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas – przewodniczący Kapituły wręczy nominacje jej członkom oraz przedstawi ideę nagrody, a Bernard Antos, sekretarz Kapituły „Świętokrzyskiej Victorii” przybliży regulamin przyznawania nagrody.

                                                            ***
Na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wicemarszałek Jan Maćkowiak i Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa wezmą udział w spotkaniu opłatkowym.

                                                           ***

Wicemarszałek Jan Maćkowiak i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Hotelu Binkowskim w Kielcach uczestniczyć będą w Seminarium Świętokrzyskiej Rady Innowacji. W tematyce spotkania m. in.
− wyniki negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
− plan Wykonawczy do Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3).

                                                            ***
Na zaproszenie Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w spotkaniu opłatkowym.Na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wezmą udział w spotkaniu opłatkowym.

Źródło: Biuro Prasowe UM