Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Pawłowie marszałek Adam Jarubas spotka się z radnymi i sołtysami z terenu gminy.

                                                                   ***
Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz płatnościom bezpośrednim od 2015 roku poświęcone będzie wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wezmą udział marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Na zaproszenie Ochotniczego Hufca Pracy uczestniczyć będą także w spotkaniu opłatkowym.

                                                                 ***
W Bodzechowie (parking przy stadionie) o godz. 14.30 marszałek Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wezmą udział w uroczystym oddaniu do użytku zmodernizowanej drogi Ostrowiec – Ćmielów, zrealizowanej w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. – Ćmielów – I etap ”.

                                                                 ***
Na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu w miejscach publicznych, w miejscu zamieszkania oraz w ruchu drogowym.

                                                                ***

Konferencja podsumowującą roczną koordynację Domu Polski Wschodniej w Brukseli połączona ze spotkaniem członków Klastra Spożywczo-Przetwórczego odbędzie się dzisiaj w ośrodku „Leśny Dworek” w Cisowie (początek godz. 11.00). Spotkanie otworzy Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

W grudniu 2014 roku mija pięć lat od momentu powstania Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który jest wspólnym przedsięwzięciem województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego. W roku 2014 funkcję koordynatora działań wspólnych Domu Polski Wschodniej pełniło Województwo Świętokrzyskie. Dom Polski Wschodniej w Brukseli podejmuje działania mające na celu promocję walorów gospodarczych, pro-przedsiębiorczych i inwestycyjnych, ale także kulturowych i turystycznych naszych regionów. Organizuje wydarzenia promocyjne takie jak wystawy, koncerty oraz spotkania merytoryczne z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej, urzędnikami administracji polskiej i zagranicznej pracującymi w Brukseli. W związku z zakończeniem rocznej koordynacji Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r. i jednocześnie przypadającą rocznicą V-lecia działalności Domu Polski Wschodniej, w Cisowie odbędzie się spotkanie dla osób zaangażowanych w proces utrwalania dobrego wizerunku Polski w UE, wzmacniania marki naszych regionów w kraju oraz zagranicą. Podczas wydarzenia zostanie podsumowane roczne działanie Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz przedstawiony plan działania na nadchodzący rok 2015.
Organizatorem spotkania jest Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

Źródło: Biuro Prasowe UM