Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 24-26 stycznia

Ochronić dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły” – konferencja pod takim tytułem, skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców wszystkich typów placówek oświatowych, odbyła się w siedzibie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. Gościem spotkania, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, był wicemarszałek Grzegorz Świercz.

 W Końskich marszałek Adam Jarubas spotka się z przedsiębiorcami z powiatu koneckiego. Rozmowy dotyczyć będę m.in. nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

                                                               ***
Ochronić dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły” – konferencja pod takim tytułem, skierowana do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców wszystkich typów placówek oświatowych, odbędzie się  w siedzibie Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. Gościem spotkania, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

W Szydłowcu mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczną się trzydniowe obchody 151 rocznicy Powstania Styczniowego. Po mszy uczestnicy przemaszerują na groby powstańców, gdzie złożą wiązanki kwiatów. Jutro uroczystości przeniosą się do Suchedniowa, a uroczyste zakończenie odbędzie się w Wąchocku. W obchodach weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz.

                                                              ***
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w uroczystym otwarciu nowego budynku szkoły oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterów i ofiary II wojny światowej.

Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opatowie będzie gościem uroczystego otwarcia wystawy Malarstwa, Rysunku i Rękodzieła słuchaczy UTW w Ostrowcu Św. w Opatowskim Ośrodku Kultury. Wystawę będzie można oglądać do 27 stycznia 2014r.

                                                           ***

Obradować będą cztery Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów, Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą uczestniczył będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Sobota
Wicemarszałek Grzegorz Świercz będzie gościem XLIII Ogólnopolskiego Zjazdu Przewodników Świętokrzyskich, który odbędzie się w centrum kultury w Jędrzejowie.

W sobotę w Mąchocicach Scholasterii odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć będą osoby zaangażowane w tworzenie, wspomaganie i popularyzowanie kultury w gminie Masłów. W nazwanej Noworocznym Tortem Kultury imprezie weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz.

W Daleszycach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa wręczy dyplomy zwycięzcom Turnieju Piłki Nożnej Halowej.

Na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem walnego zebrania jednostki.

Niedziela

Niedziela będzie ostatnim dniem rozgrywek 2. Grand Prix Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, odbywającym się w Hali Sportowej „Bilcza” w Bilczy. W uroczystym zakończeniu zawodów weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz. Organizatorzy turnieju: Polski Związek Tenisa Stołowego, Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Uczniowski Klub Sportowy “Orlęta” Bilcza.

W Zespole Placówek Oświatowych w Szczeglicach, gm. Bogoria Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa weźmie udział w obchodach 151 rocznicy Powstania Styczniowego.

W Łagowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa wręczy mieszkańcom gminy listy gratulacyjne z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa będzie gościem walnego zebrania jednostki.

Źródło: Biuro Prasowe UM