Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 26-28 stycznia

Na zaproszenie starosty koneckiego marszałek Adam Jarubas będzie gościem spotkani noworocznego powiatu koneckiego, które odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

Z udziałem Piotra Żołądka, członek Zarządu Województwa Zarządu Województwa obradować będzie Zespół Opiniujący Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.
 
Sobota  
Miłośnicy pięknych i rzadkich gołębi spotkają się podczas Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Targach Kielce. Poprzednią edycję odwiedziło ponad 6000 zwiedzających. Obejrzeli oni 6100 najpiękniejszych gołębi, 530 okazów drobiu ozdobnego  i ok. 200 królików, które do Kielc przywiozło blisko 540 hodowców z Polski i Ukrainy. Wystawę obejrzy marszałek Adam Jarubas.
 
Marszałek Adam Jarubas będzie gościem walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej, połączonego  z uroczystym poświęceniem samochodu pożarniczego.
 
Na zaproszenie Konsula Honorowego Ukrainy w Tarnowie wicemarszałek Jan Maćkowiak będzie gościem Charytatywnego Rautu Konsularnego, który odbędzie się w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Kwota uzyskana ze zbiórki pieniędzy podczas imprezy zostanie przeznaczona na pomoc dla pediatrycznych placówek służby zdrowia w obwodzie winnickim na Ukrainie.
 
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem III Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Łagowie.
 
Niedziela
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem spotkania noworocznego Służb Mundurowych Powiatu Kazimierskiego.