Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 28-30 marca

„Partycypacja, różnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla rodzin” – pod takim hasłem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Forum Debaty Publicznej współorganizowane przez Konwent Marszałków Województw RP oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. W spotkaniu wezmą udział m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz marszałkowie województw, wśród nich marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

 

Podczas debaty Prezydent RP podsumuje 10 miesięcy realizacji Programu Polityki Rodzinnej w ramach współpracy z samorządami, czego wyrazem jest dynamiczny rozwój Kart Dużych Rodzin oraz wskaże kolejne perspektywy, m.in. wykorzystanie przez samorządy środków europejskich dla tworzenia rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu. Debata będzie transmitowana online na stronie: www.prezydent.pl

                                                                ***
W Staszowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczy w LV sesji Rady Powiatu w Staszowie.

Kazimierz Kotowski będzie także gościem XLIX sesji Rady Miejskiej w Staszowie.

                                                              ***
Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego będzie gościem uroczystej inauguracji projektu systemowego „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ma na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Sobota
W Hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” odbędą się XIV Halowe Mistrzostwa Pracowników Samorządowych i Radnych w Piłce Nożnej Powiatu Kieleckiego. Do Turnieju zgłosiło się 14 drużyn reprezentujących powiat kielecki. Zmagania zawodników obserwował będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Pracownicy wojska, policji, żandarmerii, straży pożarnej, granicznej i ochrony kolei, służby leśnej i więziennej, BORu i służb specjalnych wystartują w ostatni tydzień marca w Mistrzostwach Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmintonie Staszów 2014. Celem imprezy jest integracja środowisk służb mundurowych, promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych oraz województwie świętokrzyskim, wyłonienie Mistrzów Polski służb mundurowych na rok 2014 oraz rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym. Zwycięzcom nagrody wręczy wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Na zaproszenie wójta gminy Klimontów oraz Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
w Klimontowie członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski będzie gościem II Śniadania Wielkanocnego w Gminie Klimontów.

Niedziela
W Sanktuarium na Świętym Krzyżu odbędzie się Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej. Wydarzenie ma na celu popularyzację pieśni pasyjnej i pokutnej, odkrywanie wartości chrześcijańskich, a także odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej. Gośćmi wydarzenia będą członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Na zaproszenie wójta gminy Raków Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości pn. „W Pamięci Przyjaciół” z tomiku wierszy „Z koncertu…” Wiesława Kota, która odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie.

W Drugni Piotr Żołądek będzie gościem uroczystego przekazania wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: Biuro Prasowe UM