Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa weźmie udział w uroczystym otwarciu Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który zrzesza corocznie blisko pół miliona dzieci.

 

38. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po raz pierwszy odbędzie się w województwie świętokrzyskim – we Włoszczowie.  W szranki staną najlepsze zespoły BRD z całej Polski. 

W dniach 8-10 czerwca rywalizować będą Szkoły Podstawowe, natomiast 10 – 12 czerwca Szkoły Gimnazjalne. W uroczystym otwarciu turnieju weźmie udział Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to konkurs, który zrzesza corocznie blisko pół miliona dzieci. Konkurs przebiega wieloetapowo od etapu szkolnego, przez gminny, powiatowy, wojewódzki, aż po Mistrzostwa Polski. Składa się z pięciu dyscyplin: testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, testu skrzyżowania, rowerowego toru przeszkód, udzielania pierwszej pomocy i Miasteczka Ruchu Drogowego.

***

W Kunowie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył będzie w spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy poświęconym możliwościom pozyskania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

 Biuro Prasowe