Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Obradować będzie Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu weźmie udział Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa.

W tematyce:
– zaopiniowanie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok,
– rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok wraz z opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania,
– rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
– informacja o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
– dyskusja,
– sformułowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014r.,
– przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

                                                              ***
W Warszawie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczy w posiedzeniu Rady Programowej Narodowego Programu Rzetelni 2014.

Biuro Prasowe UM