Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 4-6 kwietnia

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Lotnisko Kielce”. Obradom przewodniczył będzie członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak.

                                                                ***

W Tarłowie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa zapozna się z postępem prac przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka – Leśne Chałupy, gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie”, prowadzonego przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Przedsięwzięcie o wartości 3 550 700 zł finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, tj. od 18.02.2014r. do 15.05.2015r. W ramach zadania zostanie podwyższony i rozbudowany lewy wał rzeki Wisły na długości 2,559 km z uszczelnieniem korpusu i podłoża przesłoną bentonitowo – cementową o głębokości 6m. Dodatkowo wzdłuż wału zostanie wybudowana droga przeciwpowodziowa o nawierzchni z tłucznia długości 2 410m. Rozbudowa wału jest ostatnim elementem wykonywanych wcześniej inwestycji na wale Doliny Ciszyckiej i stanowić będzie kompleksowe zabezpieczenie Gminy Tarłów.

Sobota
W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbędzie się kolejna edycja Śniadania Wielkanocnego, imprezy kultywującej i popularyzującej świąteczne zwyczaje i obrzędy ludowe regionu świętokrzyskiego. Gośćmi spotkania będą wicemarszałek Grzegorz Świercz i Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Turniej Hokeja Halowego w ramach Świętokrzyskich Zimowych Igrzysk i Olimpiad Specjalnych 2014 odbędzie się w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie. Zmagania zawodników obserwował będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

W Ostrowcu Św. wicemarszałek Grzegorz Świercz weźmie udział w obchodach 70. rocznicy bitwy pod Jeleńcem stoczonej przez Oddział AK „Szarego”.

W Kościele Św. Michała Archanioła w Daleszycach o godz. 17.00 rozpocznie się jubileuszowy X finał Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Gościem imprezy będzie Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UM