Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

Z samorządowcami o możliwościach wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju społecznego

Przedstawiciele władz gmin z powiatów buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego na zaproszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Samorządowcom przybliżono harmonogram i zasady konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.


Spotkanie poświęcone było m. in. możliwościom wsparcia działań samorządów gminnych oraz samorządów powiatowych i szkół zawodowych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Zaprosiliśmy Państwa, by przedstawić możliwości korzystania z funduszy unijnych. W obecnej perspektywie mamy jeszcze do wykorzystania 336 milionów złotych – zachęcał samorządowców do aplikowania o środki marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– Nie zagospodarujemy dobrze unijnych środków, jeżeli nie będziecie Państwo naszymi dobrymi partnerami, więc chciałabym, żeby takie spotkania stały się dobrą praktyką. Zamierzamy je organizować na początku każdego roku, by informować, z czego samorządy będą mogły korzystać – podkreślała wicemarszałek Renata Janik. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mamy jeszcze do dyspozycji 206 mln zł, a 130 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O znaczeniu ścisłej współpracy między samorządami różnych szczebli mówił też członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. – Łącząc te szczeble współpracy samorządowej, można dla naszych mieszkańców wiele zrobić. Życzę, aby udało nam się osiągnąć te ramy dobrej współpracy – podkreślił.

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań samorządów gminnych oraz działań samorządów powiatowych i szkół zawodowych w zaplanowanych konkursach przedstawili Przemysław Janiszewski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W planach jest m. in. ogłoszenie trzech konkursów skierowanych do sektora MSP – na zasadach ogólnych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsiębiorstw o bardzo uproszczonej procedurze, na które przeznaczonych zostanie około 100 milionów złotych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie można starać się o środki m. in. na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych, doposażania szkół w sprzęt komputerowy, ale też na edukację dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji językowych, IT, czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również na aktywizację seniorów.

Kolejne spotkania z przedstawicielami samorządów odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w następujących terminach:
– 24 stycznia: gminy z powiatów włoszczowskiego, koneckiego,
– 25 stycznia: gminy z powiatów jędrzejowskiego, staszowskiego,
– 31 stycznia: powiaty z woj. świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja