Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek

Z samorządowcami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego o unijnych funduszach

Między innymi możliwości wsparcia działań samorządów gminnych oraz samorządów powiatowych i szkół zawodowych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 były głównym tematem spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wójtami i burmistrzami z powiatów włoszczowskiego i koneckiego. To kolejne z cyklu spotkań mających na celu przybliżenie samorządowcom harmonogramu i zasad konkursów organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

W obecnej unijnej perspektywie finansowej województwo świętokrzyskie ma do wykorzystania 336 milionów złotych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 206 mln zł, a 130 mln zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

– Bardzo się cieszę, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj uzyskacie, pomogą w dobrym wykorzystaniu środków dostępnych jeszcze w obecnym okresie programowania. Jednocześnie jako samorząd województwa deklarujemy otwartość na współpracę z wami. Jesteśmy jednym samorządem, nie ma tu żadnych hierarchii. My, jako samorząd województwa, mamy trochę inne zadania, działamy na większym obszarze, a Państwo bardziej lokalnie, ale wszyscy jesteśmy samorządowcami i musimy wzajemnie sobie pomagać – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

– Zakresy, którymi się zajmuję, czyli rozwój obszarów wiejskich, geodezja, gospodarka przestrzenna, infrastruktura drogowa – to dziedziny, w których w najbliższych latach dostępne są największe środki. Szczególnie jeśli chodzi o obszary wiejskie jest jeszcze sporo problemów do rozwiązania i przestrzeni do zagospodarowania – podkreślił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. – Będziemy organizować jeszcze spotkania z samorządowcami, żeby zdefiniować te problemy, porozmawiać o możliwościach ich rozwiązywania, zastanowić się wspólnie, o jakie środki na te cele będziemy się upominać od rządu, ale także jak je zabezpieczyć w strategii na najbliższą perspektywę finansowania z Unii Europejskiej, aby nasze tereny wiejskie rozwijały się bardziej dynamicznie – dodał Marek Jońca.

Współpracę i pomoc w zakresie swoich obszarów kompetencyjnych zadeklarował również włodarzom gmin członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek. – Są to obszary związane ze sportem, edukacją, kulturą, promocją. Jesteśmy otwarci na państwa pytania, chętnie będziemy się spotykać, by wypracować rozwiązania i decyzje, które będą służyły naszym lokalnym społecznościom, mieszkańcom gmin i miast, które Państwo reprezentujecie. Deklarujemy wolę współpracy bez względu na opcje polityczne, bo w naszych wspólnych działaniach na rzecz mieszkańców regionu nie powinny one mieć znaczenia – zapewnił Mariusz Gosek.

Wicemarszałek Renata Janik poinformowała, że Zarząd Województwa na początku każdego roku będzie organizował takie spotkania z samorządowcami, by przekazywać bieżące informacje o możliwościach korzystania ze środków unijnych w danym roku. Zaapelowała również do wójtów i burmistrzów o propagowanie wśród lokalnych przedsiębiorców informacji o dostępnych dla nich konkursach. W planach jest m. in. ogłoszenie trzech konkursów skierowanych do sektora MSP – na zasadach ogólnych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsiębiorstw o bardzo uproszczonej procedurze, na które przeznaczonych zostanie około 100 milionów złotych. – Takich konkursów nie było jeszcze w samorządzie województwa świętokrzyskiego, mówię to z całą odpowiedzialnością. Chcemy, żeby przedsiębiorcy skorzystali z tych możliwości, aby gospodarka w naszym regionie to odczuła – mówiła pani wicemarszałek.

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia przedsiębiorców, działań samorządów gminnych oraz działań samorządów powiatowych i szkół zawodowych w zaplanowanych konkursach przedstawili Przemysław Janiszewski, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie można starać się o środki m. in. na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, świetlic środowiskowych, doposażania szkół w sprzęt komputerowy, ale też na edukację dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji językowych, IT, czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również na aktywizację seniorów.

Kolejne spotkania z przedstawicielami samorządów odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w następujących terminach:
– 25 stycznia: gminy z powiatów jędrzejowskiego, staszowskiego,
– 31 stycznia: powiaty z województwa świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja