3

Z wizytą w urzędzie

Członkowie Wojewódzkiej Rady Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy gościli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Byli zainteresowani misją i rolą urzędu w administracji samorządowej, organizacją pracy w urzędzie i zakresem spraw, jakimi zajmują się urzędnicy. O zadaniach samorządu województwa, a także o współpracy z reprezentującymi świętokrzyskich młodych radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa mówili Sekretarz Województwa Mariusz Bodo i przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, oraz dyrektorzy departamentów urzędu.

Urząd marszałkowski odwiedziło 15 przedstawicieli środowiska młodzieży, działających aktywnie przy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. Towarzyszyli im opiekunowie z hufców pracy i komendy oraz wojewódzki komendant OHP Grzegorz Małkus.

O roli samorządu województwa, zadaniach wykonywanych przez urzędników, sposobie procedowania spraw opowiadał gościom Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

– Wydawać by się mogło, że zatrudnienie w urzędzie to mało interesująca praca, a zapewniam, że jest przeciwnie. Poza tym, z czym kojarzona jest administracja terenowa, czyli wydawaniem decyzji, procedowaniem spraw i stanowieniem prawa, odpowiedzialni jesteśmy za wiele innych ważnych kwestii, związanych m.in. z funduszami unijnymi, wsparciem rozwoju organizacji pozarządowych, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, inicjowaniem działań wspierających, promowaniem regionu – wyjaśnił sekretarz Mariusz Bodo.

O sposobach na kreowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego i przedstawiania prac Zarządu Województwa oraz o działaniach promocyjnych i współpracy z innymi regionami opowiedziała Anna Ciulęba, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa.

Procedowanie spraw wpływających do urzędu, drogę e-dokumentu, a także codzienne funkcjonowanie urzędu wyjaśnili wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr Zbigniew Walas oraz kierownik Oddziału Obiegu i Archiwizacji Dokumentów Feliks Gawlik.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś zapewniał o stałej współpracy samorządu województwa z przedstawicielami środowisk młodzieżowych.

– Samorząd województwa podejmuje ważne decyzje związane z rozwojem i przyszłością regionu, tu stanowione jest prawo miejscowe, dzielone są środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej – podkreślił przewodniczący Andrzej Pruś. – Chcemy zrobić wszystko, by młodym ludziom zapewnić komfort życia i bezpieczeństwo edukacji oraz zatrudnienia w województwie. Nie chcemy być regionem emerytów, ale stawiamy na młodych, którzy są gwarantem przyszłości naszego województwa – dodał przewodniczący.

Goście odwiedzili salę posiedzeń Zarządu oraz pokój spotkań komisji tematycznych Sejmiku i Biuro Obsługi Interesanta urzędu.