Podpisanie umowy na dofinansowanie rewitalizacji kolejki wąskotorowej Ponidzie

Zabytkowa kolejka Ponidzie wraca na właściwe tory

Ponad stuletnia Kolejka Wąskotorowa Ponidzie zostanie zrewitalizowana, a w przyszłym roku ponownie wyruszy w trasę. W przywrócenie świetności zabytkowej wąskotorówki zaangażowało się województwo świętokrzyskie. W jego imieniu zarządcą kolejki będą Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe. 30 września marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy o jej współfinansowaniu. 60% kosztów związanych z funkcjonowaniem kolejki poniesie samorząd województwa.

– Chcemy ratować wyjątkowy zabytek techniki i historii. Przywrócimy blask Kolejki Wąskotorowej Ponidzie, która będzie atrakcją naszego regionu – mówił marszałek Andrzej Bętkowski podczas uroczystego podpisania umów o współfinansowaniu wąskotorówki.

60% kosztów związanych z jej funkcjonowaniem poniesie samorząd województwa, a pozostałe 40% powiaty: jędrzejowski i pińczowski oraz gminy: Jędrzejów, Pińczów, Imielno i Kije.

Do czerwca wąskotorówka prowadzona była przez spółkę Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

Stopień zużycia lokomotywy, która poruszała się między Jędrzejowem a Pińczowem oraz cofnięcie pozwoleń i certyfikatów przez nadzór kolei nie pozwalały na jej dalsze funkcjonowanie. Dlatego 22 czerwca 2020 roku podjęto uchwałę o likwidacji spółki wyjaśnia Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Proces likwidacji zakończy się w tym roku, a od 2021 roku kolejka będzie funkcjonowała w nowym kształcie organizacyjnym i finansowym. Mamy nadzieję, że ten nowy rozdział sprawi, że kolejka ożyje – zaznacza marszałek Andrzej Bętkowski.

W przyszłym roku planowane jest uruchomienie przejazdów na trasach Pińczów – Umianowice oraz Jędrzejów – Motkowice. Po remoncie mostów na Nidzie i najdłuższych drewnianych estakad w Europie – 600 metrów – będzie można podróżować na całym 34 kilometrowym szlaku kolejowym.

W ramach rewitalizacji kolejki przewidziano remont torowisk, taboru i zabytkowych stacyjek w Jędrzejowie, Pińczowie i Hajdaszku. Całkowity koszt prac to ponad 40 mln zł.

Widzimy ogromny potencjał dydaktyczny, przyrodniczy i turystyczny związany z działalnością kolejki dodaje Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Aktualnie remontowana jest stacyjka w Umianowicach – w ramach budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Planowany jest także przejazd drezynami rowerowymi na 2,5 km odcinku z Umianowic do Hajdaszka, który niewątpliwie wzbogaci ofertę turystyczną regionu. Wzdłuż całego szlaku kolejowego powstanie także ścieżka rowerowa.