Kamień Z Kontrewersu

Zagadkowy zabytek archeologii

Rzeźba odkryta została w 1988 roku na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości Kontrewers koło Mniowa. Uznawana przez archeologów za jeden z najciekawszych polskich zabytków archeologicznych.

Wyryte są na nim dwie niezidentyfikowane postaci, męska oraz żeńska, które w ludowych przekazach uznawano za diabły. Tropem tym poszły również pierwsze interpretacje naukowe. Kamień ten wiązano z późnośredniowiecznymi lub wczesnonowożytnymi wyobrażeniami związanymi z wierzeniami pogańskich Słowian.
Początkowo kamień zasypano i przez ponad dziesięć lat przeleżał w ziemi. Ponownie do znaleziska powrócił dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, który na nowo zinterpretował ryty. Jego zdaniem są one bardzo podobne do wyobrażenia Kokopelli – bóstwa płodności północnoamerykańskich Indian Hopi.
Po odkopaniu głazu okazało się, że był umieszczony na postumencie i ułożony dokładnie na osi wschód – zachód. Rysunki umieszczone były po zachodniej stronie.

Są różne naukowe koncepcje na ten temat, ze względu na oryginalność wyrytego rysunku warto kamień zobaczyć.

Lokalizacja