„Zakaz dyskryminacji w Unii Europejskiej”

„Zakaz dyskryminacji w Unii Europejskiej” to tytuł konkursu ogłoszonego, 30 lipca 2007 r., czyli w połowie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, przez Franco Frattiniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiego i komisarza ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Europejskie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą nadsyłać plakaty ilustrujące sprzeciw wobec dyskryminacji w UE. Celem konkursu jest wyczulenie młodych obywateli europejskich na działania UE w tej dziedzinie.

„Zakaz dyskryminacji w Unii Europejskiej” to tytuł konkursu ogłoszonego, 30 lipca 2007 r., czyli w połowie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, przez Franco Frattiniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiego i komisarza ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Europejskie dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą nadsyłać plakaty ilustrujące sprzeciw wobec dyskryminacji w UE. Celem konkursu jest wyczulenie młodych obywateli europejskich na działania UE w tej dziedzinie.

 

„Zniesienie dyskryminacji oraz zapewnienie równego traktowania i równych szans obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej – zwłaszcza tym najmłodszym – to wspólne cele Unii i jej państw członkowskich. Sprzeciw wobec dyskryminacji to potwierdzenie fundamentalnej wartości Europy, o którą walczyć musimy każdego dnia – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini i dodał – dlatego, w ramach konkursu oraz przy okazji obchodów 50. rocznicy Unii, proponuję, by młodzi Europejczycy wykonali pracę zespołową poświęconą zasadzie niedyskryminacji, tak aby mogli skuteczniej bronić tej zasady i lepiej ją promować”.

 

Młodzież biorąca udział w konkursie będzie musiała przygotować plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją w Unii Europejskiej. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe (12–14 lat i 15–18 lat) i stworzą zespoły złożone przynajmniej z czterech osób.

 

 

Najpierw najlepsze prace zostaną wyłonione na szczeblu krajowym – trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone na ceremonię rozdania nagród, która zostanie zorganizowana w każdym kraju 20 listopada, w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka.

 

Następnie prace, które zdobędą pierwsze miejsca w poszczególnych krajach zostaną poddane ponownej ocenie na szczeblu europejskim. Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej zostaną zaproszone w dniach 15–17 grudnia do Brukseli na zwiedzanie miasta i instytucji europejskich oraz na ceremonię rozdania nagród, którą poprowadzi wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini.

 

 

Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na stronach internetowych reprezentacji Komisji w państwach członkowskich UE oraz na serwerze Europa. Będą mogły również być wykorzystywane w przyszłości w europejskich kampaniach na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Inicjatywa ta jest tym bardziej słuszna, że – jak wspomniano powyżej – Komisja Europejska postanowiła ogłosić rok 2007 „Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich”. Ponadto wpisuje się ona w politykę Komisji na rzecz zwalczania dyskryminacji oraz potwierdza chęć uwzględnienia tej zasady we wszystkich obszarach polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.euromlodziez.eu skąd można wejść na stronę konkursu.

 

Obecny konkurs stanowi drugą edycję konkursu zorganizowanego w 2006 r., który był poświęcony kwestii praw dziecka. „Pokażcie Wasze prawa!” to hasło przewodnie, które zachęciło aż 2 237 zespołów z całej UE do przygotowania plakatów na temat praw dziecka.

 

.