Img 3229

Zakłady Aktywności Zawodowej z dofinansowaniem samorządu województwa

Blisko półtora miliona złotych z budżetu województwa świętokrzyskiego otrzyma sześć działających w naszym regionie Zakładów Aktywności Zawodowej. Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz organizatorzy ZAZ-ów podpisali dziś w urzędzie marszałkowskim umowy w sprawie udzielania dotacji na działalność Zakładów w 2021 roku.


Obecnie w Świętokrzyskiem działa sześć Zakładów: w Stykowie, Końskich, Sandomierzu oraz trzy Zakłady w Kielcach.

– Głównym celem Zakładów Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami uzyskać nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Przekazane środki w wysokości blisko półtora miliona złotych stanowią wkład Samorządu Województwa w działalność Zakładów w 2021 r. Oprócz dotacji z budżetu województwa, Zakłady działają w oparciu o środki własne oraz pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak zaznacza wicemarszałek Renata Janik – w grudniu 2020 roku, po sześcioletniej przerwie, powstały w naszym regionie dwa nowe Zakłady Aktywności Zawodowej – w Kielcach i Sandomierzu. Obecnie w województwie działa sześć Zakładów, które łącznie zatrudniają 242 osoby z niepełnosprawnościami.

Ze strony Organizatorów Zakładów umowy podpisali.: Piotr Babicki – starosta powiatu starachowickiego, Dariusz Dąbrowski – wicestarosta powiatu starachowickiego, Mirosław Szymczyk i Wojciech Czajkowski – prezes i sekretarz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ks. Stanisław Słowik – dyrektor Naczelny Caritas Diecezji Kieleckiej, ks. Witold Janocha – prezes Fundacji Gramy z Tobą, Magdalena Soczumska – wiceprezes Fundacji Gramy z Tobą, Tomasz Gustaw – członek Zarządu Fundacji Gramy z Tobą oraz ks. Bogusław Pitucha – dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej.

 

Galeria zdjęć