Img 3608

Zamiast na uczelni będą tworzyć projekty w terenie

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, podpisali porozumienie dotyczące inwentaryzacji obiektów budowlanych znajdujących się na terenach chronionych naszego regionu. Umowa umożliwi popularyzację innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii możliwych na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Zawarte porozumienie to kolejne działanie, jakie Politechnika Świętokrzyska podejmuje w ramach współpracy z samorządem województwa świętokrzyskiego.

– Chcemy podjąć współpracę dotyczącą dóbr kulturowych, krajoznawczych i przyrodniczych gdzie chcielibyśmy się włączyć z naszą wiedzą o charakterze głównie technicznym – mówił Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Dotychczasowa współpraca samorządu z uczelnią polegała m.in. na opracowaniu ekspertyzy technicznej, dotyczącej rewitalizacji i odnowy Ciuchci Expres Ponidzie. Porozumienie umożliwi naukowcom z politechniki sprawować nadzór naukowy nad inwestycją.

– Chcemy zadbać o to, aby Ciuchcia mogła dalej jeździć i promować jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo subregionów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naukowców z politechniki mamy praktyczną wiedzę jakiego rodzaju prace można wykonać, co jest możliwe z zachowaniem dotychczasowej infrastruktury kolejki, a gdzie trzeba podjąć inwestycje i w jakiej skali – mówił Adam Jarubas. – Nie chcieliśmy zlecać tego zadania na zewnątrz, bo pewnie znalazłyby się firmy konsultingowe, które za duże pieniądze wykonałyby takie opracowanie. W ten sposób wykorzystujemy potencjał uczelni. Jednocześnie będziemy umożliwiali realizację praktyk studenckich w instytucjach samorządowych. Mam nadzieję, że dzisiejsze porozumienie przełoży się na wiele praktycznych inicjatyw – dodał marszałek.

W ramach opracowanej ekspertyzy naukowcy dokonali oględzin mostu na Nidzie przed Umianowicami, a także określili koszt modernizacji ośmiu obiektów mostowych.

– Kolejny etap to będą działania, które spowodują rewitalizację zarówno zabytkowych dworców jak i taboru kolejowego. Polem do współdziałania z Politechniką Świętokrzyska jest nie tylko obszar budownictwa i odnawialnych źródeł energii ale potrzeba współpracy ze specjalistami od architektury, konstrukcji mostów, czy maszyn – mówił Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Udział  w planowanych przedsięwzięciach wezmą pracownicy naukowi i studenci m.in. Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja