Logo Targów Ochrony środowiska Na Zielonym Tle Symbole Związane Z Gospodarowaniem Odpadami

Zapraszamy na konferencję ph. „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie”

Już w środę 23 lutego rozpoczynają się znaczące dla branży związanej z gospodarką odpadami, a także dla samorządów i środowiska naukowego, Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 22. edycję imprezy wystawienniczej objął patronatem honorowym marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja ph. „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie”, organizowana przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Tematyka dyskusji skupi się na odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań ekologicznych, które stoją przed samorządami i przedsiębiorcami, a także m.in. na działaniach, które mogą pozwolić na zminimalizowanie negatywnych zjawisk klimatycznych. Mowa będzie m.in. o wypracowaniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma pozwolić zmniejszyć zużycie surowców oraz ilość wytwarzanych odpadów. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno samorządów jak i przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia, związane z wdrażaniem obecnej unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu w celu dążenia do osiągnięcia zeroemisyjnej gospodarki. Zostaną zaprezentowane dobre praktyki, ale również pomysły i gotowe przykłady działań, minimalizujących oddziaływanie negatywnych zmian klimatu, szczególnie w zakresie ochrony powietrza. Poruszone zostaną również kwestie związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych w kontekście Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach prezentacji omawiana będzie także tematyka związana z wydawaniem decyzji administracyjnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, utratą statusu odpadu, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pozwoleń zintegrowanych. Zostanie utworzony również punkt informacyjny, gdzie pracownicy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach będą udzielali informacji zainteresowanym osobom.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania udziału w konferencji.

Konferencja „Razem Tworzymy EkoŚwiętokrzyskie” planowana jest na 24 lutego br. i towarzyszyć będzie jednemu z największych wydarzeń dedykowanym recyklingowi i segregowaniu odpadów. Oprócz przedstawicieli samorządów, wydarzenie gromadzi także branżowych specjalistów, zajmujących się gospodarką komunalną w gminach oraz specjalistów ochrony środowiska z różnych instytucji. W programie Ekotech pojawią się również warsztaty dot. prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zasad segregacji odpadów. Zakres branżowy targów jest bardzo szeroki: od urządzeń do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń, przez sprzęt i pojazdy dla sektora gospodarki komunalnej, aż po rozwiązania informatyczne i zagadnienia dot. gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.
Równocześnie z wystawą Ekotech kielecki ośrodek wystawienniczy organizuje Targi Odnawialnych Źródeł Energii Enex – wydarzenie dedykowane branży OZE.