Podręczniki Do Nauki Języków Obcych

Zapraszamy na XXI. Dni Języków Obcych

Od 27 listopada do 1 grudnia zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami do siedziby Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na XXI. Dni Języków Obcych.

Zajęcia dla nauczycieli i uczniów (1 nauczyciel + 2 uczniów, nauczyciele mogą również przyjechać bez uczniów) będą odbywać się oddzielnie każdego dnia w godzinach 10.00–14.30.
Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zabrania większej liczby uczniów.

  • W poniedziałek 27.11.2023 r.  zachęcamy do udziału szkoły podstawowe klasy VI – VIII, zorganizowane będą zajęcia z języka angielskiego w siedzibie ŚCDN Kielce. Zapisy
  • Środa 29.11.2023 r.  – zajęcia dla szkoły podstawowej klasy III – V(VI), język angielski w siedzibie ŚCDN Kielce. Zapisy
  • Piątek 1.12.2023 r., zajęcia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, język angielski w siedzibie ŚCDN Kielce. Zapisy

    Koordynator: Sławomir Sobocki (ŚCDN), język angielski, tel. 41 362 45 48 (113), 505 074 927, e-mail: slawomir.sobocki@scdn.pl