Zaprojektuj Logo!

Zaprojektuj Logo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Zaprojektuj Logo dla Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.Tematem konkursu jest stworzenie logo, który będzie znakiem rozpoznawczym, symbolem opracowanym na potrzeby Wolontariatu Pracowniczego. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. W konkursie mogą brać udział pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

W konkursie przewidziana jest nagroda dla autora pracy. Termin składania prac upływa  5 kwietnia 2018r. Decyduje data wpływu do Biura Komunikacji Społecznej, sekretariat, siedziba przy Al.IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (pok. 402).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w „Regulaminie Konkursu na Logo Wolontariatu Pracowniczego  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.

Pliki do pobrania

Regulamin Data dołączenia 2018-03-22, att1923660_regulamin_na_logo.docx

RegulaminData dołączenia 2018-03-22, att1923661_regulamin_na_logo.docx