ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

154349018280690293

 

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 28 grudnia 1951r. w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów prawno-samorządowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu „organizacja i zarządzanie sportem” w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył także organizowany przez Ministerstwo Skarbu kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Praca zawodowa:

Od 1975 do 1990 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technicznych Zakładach Naukowych w Skarżysku-Kamiennej (ponad 20 lat), a od 1987 r. także jako trener lekkoatletów w Klubie Sportowym GRANAT Skarżysko – Kamienna. Przedsiębiorca – właściciel firmy produkcyjno-handlowej BB Sport zajmującej się sprzedażą sprzętu sportowego i produkcją sprzętu do ćwiczeń siłowych. W latach 1994 – 1998 radny Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.  Od 1999 do 2002 r. piastował stanowisko Starosty Powiatu Skarżyskiego. W kadencji 2002-2006 – był radnym Powiatu Skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI (2007-2011) i VII kadencji (2011-2015). Od 2015 r. aż do momentu wyboru na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Wicewojewoda Świętokrzyski. 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność społeczna:   

Członek – założyciel oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji „Daj szansę”, obejmującej swoim działaniem teren powiatu skarżyskiego. Celem działania Fundacji jest pomoc utalentowanej młodzieży – w 2018 roku wartość stypendiów przyznanych uzdolnionym młodym ludziom z terenu powiatu skarżyskiego przekroczyła 1 milion złotych. Wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Kielcach.  Wieloletni działacz sportowy, m.in. Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego i Szkolnego Związku Sportowego. Członek Rady Politycznej  Prawa i Sprawiedliwości. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PiS. Ojciec trójki dorosłych dzieci.

Andrzej Bętkowski Fot. 2
Andrzej Bętkowski – zdjęcie do pobrania

 

Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praca zawodowa:

Od prawie 15 lat związana z samorządem. Od maja 2004 r. do czerwca 2007 r. kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zagnańsku. Od lipca 2007 r. do stycznia 2009 r. kierownik Zespołu Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Od stycznia 2009 do sierpnia 2017 r. – dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych 2010 roku uzyskała mandat radnej Powiatu Kieleckiego i została wybrana na funkcję  wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego. W latach 2013-2015 była posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od sierpnia 2017 r. pełniła funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W październiku 2018 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 22 listopada 2018 r. wybrana na funkcję Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność społeczna:

Od lat podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie świętokrzyskim oraz współpracuje ze środowiskiem seniorów, wspierając liczne kluby seniora i uniwersytety III wieku. Członek Zarządu Krajowego partii Porozumienie Polska Razem oraz wiceszef partii w regionie świętokrzyskim.

Renata Janik
Renata Janik – zdjęcie do pobrania

 

Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się w 1950 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Praca zawodowa: W latach 1976-2006 pracował w Kopalni Siarki Tarnobrzeg. Od 1990 do 2000 roku był radnym Rady Gminy i Rady Miejskiej w Koprzywnicy, w drugiej kadencji także przewodniczącym tej Rady. W latach 2006 – 2018 – burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica. W październiku 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji. 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z żoną prowadzi też gospodarstwo rolne. Mieszka w Zbigniewicach Kolonii w gminie Koprzywnica, powiat sandomierski. Ma dwóch dorosłych synów i wnuki.

Działalność społeczna:

Współzałożyciel Stowarzyszenia „800-lecie Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, głównie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

Marek Jońca
Marek Jońca – zdjęcie do pobrania

 

Marek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 25 kwietnia 1958 roku w Katowicach. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Z wykształcenia lekarz medycyny –  specjalista medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Praca zawodowa:

Od 1985 do 2006 roku pracował  w Szpitalu Rejonowym w Jędrzejowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Prząsławiu. Od 2000 do 2008 r. zarządzał Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Jędrzejowie, jednocześnie w okresie 2007-2008 piastował  stanowisko dyrektora ds. medycznych w  Uzdrowisku Busko- Zdrój. Od XII 2008 r. do momentu wyboru na Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (22 listopada 2018 r.)  prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jędrzejowskie Centrum Medyczne. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III (2006-2010), IV (2010-2014) i obecnej VI kadencji. 22 listopada został wybrany na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, szef struktur powiatowych w Jędrzejowie. Mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci i dziadek (wnuczek Adaś).

Marek Bogusławski Fot.1
Marek Bogusławski – zdjęcie do pobrania

 

Mariusz Gosek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się w 1982 roku. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Praca zawodowa:

W latach 2005 – 2006 współpracownik wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Od 2006 do 2007 roku pracował jako inspektor w gabinecie Wojewody Świętokrzyskiego Grzegorza Banasia. W latach 2007 – 2009 współtworzył, a następnie pełnił obowiązki specjalisty do spraw kontroli w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Od 2009 do 2014 asystent akredytowany w Parlamencie Europejskim w Brukseli, współpracownik eurodeputowanego Jacka Włosowicza. Współautor ponad 400 interpelacji kierowanych do Komisji Europejskiej. W październiku 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji. Do momentu wyboru na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (22 listopada 2018 r.)   był dyrektorem kieleckiego biura posła Zbigniewa Ziobro oraz senatora Jacka Włosowicza. Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Generalnego partii Zbigniewa Ziobro Solidarna Polska.

To
Mariusz Gosek – zdjęcie do pobrania