ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

 

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 28 grudnia 1951r. w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów prawno-samorządowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu „organizacja i zarządzanie sportem” w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył także organizowany przez Ministerstwo Skarbu kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Praca zawodowa:

Od 1975 do 1990 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technicznych Zakładach Naukowych w Skarżysku-Kamiennej (ponad 20 lat), a od 1987 r. także jako trener lekkoatletów w Klubie Sportowym GRANAT Skarżysko – Kamienna. Przedsiębiorca – właściciel firmy produkcyjno-handlowej BB Sport zajmującej się sprzedażą sprzętu sportowego i produkcją sprzętu do ćwiczeń siłowych. W latach 1994 – 1998 radny Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.  Od 1999 do 2002 r. piastował stanowisko Starosty Powiatu Skarżyskiego. W kadencji 2002-2006 – był radnym Powiatu Skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI (2007-2011) i VII kadencji (2011-2015). Od 2015 r. aż do momentu wyboru na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Wicewojewoda Świętokrzyski. 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność społeczna:   

Członek – założyciel oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji „Daj szansę”, obejmującej swoim działaniem teren powiatu skarżyskiego. Celem działania Fundacji jest pomoc utalentowanej młodzieży – w 2018 roku wartość stypendiów przyznanych uzdolnionym młodym ludziom z terenu powiatu skarżyskiego przekroczyła 1 milion złotych. Wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Kielcach.  Wieloletni działacz sportowy, m.in. Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego i Szkolnego Związku Sportowego. Członek Rady Politycznej  Prawa i Sprawiedliwości. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PiS. Ojciec trójki dorosłych dzieci.

Marszałek Andrzej Bętkowski - zdjęcie do pobrania
Marszałek Andrzej Bętkowski – zdjęcie do pobrania

Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Praca zawodowa:

Od prawie 15 lat związana z samorządem. Od maja 2004 r. do czerwca 2007 r. kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Zagnańsku. Od lipca 2007 r. do stycznia 2009 r. kierownik Zespołu Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Od stycznia 2009 do sierpnia 2017 r. – dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych 2010 roku uzyskała mandat radnej Powiatu Kieleckiego i została wybrana na funkcję  wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kieleckiego. W latach 2013-2015 była posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od sierpnia 2017 r. pełniła funkcję doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W październiku 2018 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 22 listopada 2018 r. wybrana na funkcję Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Działalność społeczna:

Od lat podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie świętokrzyskim oraz współpracuje ze środowiskiem seniorów, wspierając liczne kluby seniora i uniwersytety III wieku. Członek Zarządu Krajowego partii Porozumienie Polska Razem oraz wiceszef partii w regionie świętokrzyskim.

Renata Janik
Renata Janik – zdjęcie do pobrania

 

Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 25 kwietnia 1958 roku w Katowicach. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Z wykształcenia lekarz medycyny –  specjalista medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Praca zawodowa:

Od 1985 do 2006 roku pracował  w Szpitalu Rejonowym w Jędrzejowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Prząsławiu. Od 2000 do 2008 r. zarządzał Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Jędrzejowie, jednocześnie w okresie 2007-2008 piastował  stanowisko dyrektora ds. medycznych w  Uzdrowisku Busko- Zdrój. Od XII 2008 r. do momentu wyboru na Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (22 listopada 2018 r.)  prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jędrzejowskie Centrum Medyczne. Radny Województwa Świętokrzyskiego III (2006-2010), IV (2010-2014) i obecnej VI kadencji. 22 listopada został wybrany na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a 20 grudnia 2019 roku wybrany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość, szef struktur powiatowych w Jędrzejowie. Mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci i dziadek (wnuczek Adaś).

Marek Bogusławski - zdjęcie do pobrania
Marek Bogusławski – zdjęcie do pobrania

Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się w 1950 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył także studia podyplomowe w zakresie administracji samorządowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Praca zawodowa: W latach 1976-2006 pracował w Kopalni Siarki Tarnobrzeg. Od 1990 do 2000 roku był radnym Rady Gminy i Rady Miejskiej w Koprzywnicy, w drugiej kadencji także przewodniczącym tej Rady. W latach 2006 – 2018 – burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica. W październiku 2018 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji. 22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wspólnie z żoną prowadzi też gospodarstwo rolne. Mieszka w Zbigniewicach Kolonii w gminie Koprzywnica, powiat sandomierski. Ma dwóch dorosłych synów i wnuki.

Działalność społeczna:

Współzałożyciel Stowarzyszenia „800-lecie Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, głównie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Członek partii Prawo i Sprawiedliwość.

Marek Jońca - zdjęcie do pobrania
Marek Jońca – zdjęcie do pobrania

Tomasz Jamka, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Urodził się 21 stycznia 1973 roku w Kielcach. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunku zarządzanie i marketing oraz absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku ekonomia. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu samorządu i administracji w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Praca zawodowa:

W latach 2006-2007 pracował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach jako kierownik Działu Transportu i Zakładu Obsługi Informatyki, w latach 2007-2017 był pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, także na stanowisku kierowniczym, w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym. Od grudnia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Kielcach.

Tomasz Jamka - zdjęcie do pobrania
Tomasz Jamka – zdjęcie do pobrania