Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych Im. Adolfa Dygasińskiego

Zaśpiewają na cześć Adolfa Dygasińskiego

Z okazji 180. rocznicy urodzin wybitnego pisarza Adolfa Dygasińskiego w niedzielę, 18 sierpnia w Niegosławicach – miejscu urodzenia pisarza odbędzie się pierwszy Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych im. Adolfa Dygasińskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.30 na placu przy OSP.  Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W przeglądzie weźmie udział 10 zespołów śpiewaczych z województwa świętokrzyskiego, które kultywują ludową tradycję i język przodków, przypominając współczesnym, że kultura chłopska była matką kultury wysokiej. Występy przeplatane będą czytaniem fragmentów z twórczości Mikołaja Reja.  Zaplanowano także złożenie kwiatów pod obeliskiem Adolfa Dygasińskiego. Przegląd połączony będzie z festynem rodzinnym, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a całość wydarzenia zakończy zabawa ludowa, na dechach, pod gwiazdami, jak to drzewiej bywało – zapowiadają organizatorzy z Instytutu Kultury Ireneusza Ślusarczyka.

Lokalizacja