Fot. PZOZ Starachowice

Zinformatyzują starachowicki szpital

Ponad 2,5 mln zł otrzyma Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na informatyzację w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ). Środki pochodzące z Funduszy Europejskich przeznaczone zostaną na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Starachowicki szpital znalazł się w gronie 20 podmiotów partnerskich projektu, obejmujących 7 szpitali wojewódzkich, 12 szpitali powiatowych oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Realizacja projektu w partnerstwie pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi
oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Świętokrzyskie.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) za kwotę 2 667 181,27 zł planuje zbudowanie bezpiecznego środowiska informatycznego, wspierającego przetwarzanie i prowadzenie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie tylko w obrębie jednostki, ale umożliwiającego również bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Zadanie obejmuje budowę serwerowni głównej – Centrum Przetwarzania Danych. Powstanie ona w pomieszczeniach specjalnie przystosowanych od strony budowlanej oraz instalacyjnej,
z uwzględnieniem wymagań stawianych obiektom tego typu. Ponadto planowana jest modernizacja infrastruktury sieci szkieletowej oraz sieciowych urządzeń aktywnych, a także oprogramowanie systemowe i bazodanowe. Natomiast w celu poprawy niezawodności sieci i podniesienia bezpieczeństwa informatycznego przetwarzanych w niej danych zmodernizowana zostanie infrastruktura serwerowa. Planowany termin realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2021.

Fot. PZOZ Starachowice