Żłobek dla maluchów, wsparcie dla rodziców

Żłobek dla maluchów, wsparcie dla rodziców

Ponad 477 tysięcy złotych przekazał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn. „Fachowa opieka w żłobku – aktywni rodzice w pracy” dla Klubu Malucha Re-re-kum-kum S.C. Karolina Stępkowska i Mariusz Jaskulski. W ramach projektu utworzone zostanie 16 nowych miejsc dla dzieci do 3 lat, wsparcie otrzyma również 18 osób opiekujących się maluchami. Umowę podpisała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


W ramach projektu, w żłobku w Starachowicach powstaną nowe miejsca dla maluchów. Od września przyszłego roku 16 dzieci do lat 3. zostanie objętych opieką. Na szczególne wsparcie będą mogli liczyć rodzice – 18 osób, które zdecydują się powrócić do pracy, miejsce dla swojego dziecka w tym żłobku otrzymają za darmo.
– To z pewnością ułatwi rodzicom pojęcie decyzji o powrocie na rynek pracy, a zaoszczędzone pieniądze będą mogli przeznaczyć na potrzeby swoich dzieci – mówi Karolina Stępkowska, dyrektor Klubu Malucha Re-re-kum-kum w Starachowicach.
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Wsparcie takich osób przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej, a także zniwelowania ujemnych skutków długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy.
– Taka forma zachęty będzie miała ogromny wpływ na powrót rodzica do aktywności zawodowej. Szczególnie, że wszyscy wiedzą jak trudno jest po dłuższej nieobecności powrócić do swoich wcześniejszych obowiązków – twierdzi Aleksandra Marcinkowska.
W ramach projektu szczególnym wsparciem objęte zostaną osoby samotnie wychowujące dziecko, z rodzin wielodzietnych oraz osoby niepełnosprawne. Realizacja projektu rozpocznie się w maju przyszłego roku.
Pieniądze na ten cel przyznane zostały w ramach Poddziałania „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Galeria zdjęć

Lokalizacja