Wszyscy Uczestnicy Konkursu Z Dyplomami I Nagrodami

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW SPRAWDZIANU WIEDZY O REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach rozstrzygnięty został II Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej. O laur zwycięstwa rywalizowało 17 dwuosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zwyciężyli przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Nagrody wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Anna Ciulęba i wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Amelia Rudnicka. Inicjatorem organizacji wydarzenia był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Wydarzenie, kierowane do uczniów, ma na celu rozbudzenie zainteresowania ziemią świętokrzyską, jej historią, tradycjami i walorami turystycznymi oraz promowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Patronat honorowy nad konkursem objął marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Konkurs składał się z dwóch części: pierwszej pisemnej, podczas której uczniowie rozwiązywali test. W drugiej, finałowej części zmagań, 5 zakwalifikowanych drużyn, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testu, ustnie odpowiadało na pytania.

Zmagania konkursowe oceniało jury powołane przez organizatorów, złożone m.in. ze znawców regionu i problematyki samorządowej w składzie: dr Cezary Jastrzębski, regionalista, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Alicja Trukszyn, orędowniczka i propagatorka historii i obrzędowości ziemi świętokrzyskiej, pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, Anna Ciulęba, dyrektor Gabinetu Marszałka, Filip Jurkiewicz, przewodniczący Komisji Edukacji i Praw Ucznia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Świętokrzyska młodzież, działająca prężnie w Młodzieżowym Sejmiku Województwa, podejmuje takie właśnie decyzje, inicjując organizację konkursu, który zaraża miłością do ziemi świętokrzyskiej, ale też tworzy podstawy, byście czuli, w jak szczególnym miejscu przyszło wam wszystkim żyć – powiedział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Możemy wspólnie obserwować, jak rozwija i umacnia się ziemia świętokrzyska. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzą o regionie podzielicie się ze swoimi przyjaciółmi w innych zakątkach kraju, zachęcając ich do odwiedzin, do zainteresowania się naszym województwem – dodał.

W konkursie zwyciężyli przedstawiciele szkół:

  • 3 miejsce – Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
  • 1 miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

W finale znalazły się także drużyny z Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej i I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Finaliści konkursu i ich opiekunowie zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, wojewodę świętokrzyskiego, Uzdrowisko Busko-Zdrój i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.