Zostań menadżerem innowacji!

Zostań menadżerem innowacji!

Zapraszamy firmy do udziału w II edycji programu Akademia Menadżera Innowacji, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła rekrutację mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw do II edycji Akademii Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji jest pierwszym w Polsce autorskim programem szkoleniowo-doradczym współfinansowanym ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50 % w przypadku dużych firm.

Program ma na celu nabycie przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. Do programu zapraszamy przedsiębiorców, menadżerów oraz pracowników, którzy poszukują sposobów m.in. na zwiększenie przewagi konkurencyjnej swojej firmy na rynku, wzrost rentowności finansowej oraz stworzenie zespołu specjalistów gotowych do wdrażania i zarządzania innowacjami.

Szczegółowe informacje na temat programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji