Życie z plusem

W Ministerstwie Środowiska trwają przygotowania do naboru wniosków w pierwszym roku funkcjonowania instrumentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+.

W Ministerstwie Środowiska trwają przygotowania do naboru wniosków w pierwszym roku funkcjonowania instrumentu finansowego na rzecz środowiska LIFE+. LIFE+ jest instrumentem finansowym wspierającym politykę ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2007 – 2013. Stanowi kontynuację programu LIFE, realizowanego w latach 1992 – 2006. Celem programu LIFE+ jest finansowanie projektów związanych z wdrażaniem, aktualizacją oraz rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska, a tym samym wspieranie zrównoważonego rozwoju państw UE. Ministerstwo Środowiska, jako instytucja pośrednicząca na poziomie krajowym, chciałoby uzyskać jak najwięcej informacji na temat potencjalnych projektów, realizacją których byliby Państwo zainteresowani w ramach nowej edycji instrumentu w latach 2007 – 2010. Biorąc pod uwagę dotychczasowy niewielki udział Polski w wykorzystaniu środków oferowanych przez LIFE, resort zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Środowiska life@mos.gov.pl w terminie do 20 czerwca 2007 r. Ankieta, ta ma charakter informacyjny, nie jest formą preselekcji projektów, nie niesie też za sobą zobowiązań do ich realizacji. Pozwoli w możliwie najlepszy sposób przygotować się do wsparcia potencjalnych beneficjentów na obszarze Polski, jak również oszacować potrzeby działań pod tym względem. Ostatnie pytanie dotyczy udziału w planowanych przez Ministerstwo Środowiska seminarium i warsztatach nt. składania wniosków. Informacje o terminie i program spotkania zamieszczane będą na stronach internetowych Ministerstwa.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl