Życzenia dla nauczycieli

Życzenia dla nauczycieli

W Starostwie Powiatowym w Kielcach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz radna Sejmiku uczestniczyli w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości nauczyciele zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę oraz nagrodami Starosty Kieleckiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.