Podpisano pre-umowy na realizację zadań z RPO

Podpisano pre-umowy na realizację zadań z RPO

Ponad 36,6 mln złotych – to kwota dofinansowania, jaką otrzyma łącznie 7 beneficjentów jednego z ostatnich konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie pre-umów na realizację zadań w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Jeszcze pod koniec 2013 roku, w ramach tego samego zadania została podpisana pre-umowa z Uzdrowiskiem Busko – Zdrój Spółka Akcyjna, a całkowita wartość projektu, którego dotyczyła wynosi 6 177 503,00 zł przy dofinansowaniu 2 932 172,50 zł, stanowiącym 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Dofinansowania projektów realizowanych w ramach zawartych dziś pre-umów wynoszą 80% kosztów kwalifikowanych. Otrzymały je następujące podmioty:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – całkowite wydatki kwalifikowane projektu 6 182 604,79 zł,
Gmina Lipnik – całkowite wydatki kwalifikowane projektu 5 029 911,49 zł,
Gmina Opatów – całkowite wydatki kwalifikowane projektu 5 013 411,79 zł,
Świętokrzyskie Centrum Matki i NoworodkaSzpital Specjalistyczny w Kielcach wraz z Miastem Kielce, Gminą Nowy Korczyn i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu 9 999 604,03 zł,
Powiat Kazimierski wraz z gminami Czarnocin, Opatowiec i Zagnańsk – Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 6 993 830,46 zł,
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach wraz z Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy i Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – całkowite wydatki kwalifikowane projektu 7 715 165,38  zł.

– Mamy teraz nieco mniej okazji, aby się spotykać, kończy się okres programowania, cieszymy się jednak, że państwo, jako ci najbardziej wytrwali, podpisują dziś pre-umowy. Większość tych projektów dotyczy termomodernizacji, która obejmie aż 45 budynków użyteczności publicznej. Oszczędność energetyczna jest niezwykle ważną wartością w przyszłym okresie programowania. Jesteście zatem państwo w pewnym sensie prekursorami projektów nowej perspektywy – mówił do zgromadzonych marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– Kwalifikowana wartość projektu wynosiła 5 mln zł, stąd w niektórych przypadkach pojawiła się konieczność tworzenia partnerstw pomiędzy tymi, których inwestycje były zbyt małe aby zakwalifikować się do programu. Inwestycje zakończą się w pierwszej połowie 2015 roku – wyjaśniał zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego, Przemysław Janiszewski.

– Finalizujemy środki, które mamy do zainwestowania w perspektywie 2007-2013. Jest to jeden z ostatnich konkursów. Chodziło w nim o oszczędne gospodarowanie. Dziękuję pracownikom naszych departamentów ale też beneficjentom za współdziałanie. Będzie ono kluczowe w nowej perspektywie finansowej – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

– Bardzo cieszy mnie to, że przygotowując wnioski tworzyliście państwo wokół siebie partnerstwa, widać było skłonność do kompromisów, byliście dla siebie otwarci – dodał marszałek Adam Jarubas.

– Podzielam radość pana marszałka, cieszymy się, że te projekty zostały tak szybko rozpatrzone i zakwalifikowane. Ten konkurs pokazuje, że granice powiatów nie mają znaczenia, a partnerstwa tworzone są według potrzeb. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przystąpić do działania – mówił w imieniu beneficjentów starosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak.

Największe dofinansowanie – wynoszące blisko 8 mln złotych otrzymało Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach, które było liderem projektu współtworzonego wraz z Miastem Kielce, Gminą Nowy Korczyn i Regionalny Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – Dziś mamy ten szczęśliwy moment, że możemy podpisać pre-umowy, które pozwalają nam na przystąpienie do pracy. Nie tylko ocieplimy budynki, ale również wprowadzimy nowe, bardziej ekologiczne metody ogrzewania, które mogą dać nam nawet do 30% oszczędności – mówił dyrektor centrum, Rafał Szpak.

Łącznie do realizacji wybranych zostało 7 projektów  na łączną wartość 47 783 050,70 zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wyniosła 35 667 220,06 zł.