Nowe kierunki w szkole medycznej w Morawicy

Nowe kierunki w szkole medycznej w Morawicy

„Asystent osoby niepełnosprawnej”, „Opiekunka środowiskowa” oraz „Technik elektroniki i informatyki medycznej” – takie nowe kierunki kształcenia zamierza uruchomić Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, któremu podlega placówka, wyraził  zgodę na uruchomienie nowych kierunków od września 2014 roku.

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy chce poszerzyć ofertę edukacyjną i stworzyć dla młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego dodatkową szansę na uzyskanie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Utworzenie nowych kierunków kształcenia pozwoli też szkole uzupełnić lukę powstałą po wygaszeniu kierunku ratownik medyczny. W kwestii planowanych zmian placówka uzyskała już pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

1 września 2014 r. w ofercie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy pojawią się trzy nowe kierunki kształcenia w zawodach:
− Asystent osoby niepełnosprawnej (cykl kształcenia 1 rok),
− Opiekunka środowiskowa (cykl kształcenia 1rok),
− Technik elektroniki i informatyki medycznej (cykl kształcenia 2 lata)

Szkoła jest wyposażona w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć na nowych specjalnościach. Jedynie w przypadku kierunku „Technik elektroniki i informatyki medycznej” placówka z Morawicy będzie współpracować z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, w pracowniach którego realizowany będzie przedmiot „Pomiary elektryczne i elektroniczne”. Natomiast zajęcia praktyczne realizowane będą z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

Źródło: Biuro Prasowe UM