Bliżej mostu w Nowym Korczynie

Bliżej mostu w Nowym Korczynie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”. Została nim firma PROMOST CONSULTING Rzeszów, która wygrała niedawno zakończony przetarg. Jak podkreślał członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, jest to niezwykle ważna inwestycja dla województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

31 października 2013 roku marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa podpisali w Nowym Korczynie porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa. Jak zgodnie mówili marszałkowie, most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze szanse mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie między Świętokrzyskim a Małopolską.

W lutym został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac projektowych tego zadania, a najkorzystniejsza okazała się oferta firmy – PROMOST COLSULTING Rzeszów na kwotę 432 960,00 zł brutto. Dziś (4 marca 2014r.) odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac, w którym uczestniczyli członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj oraz przedstawiciel wykonawcy Zbigniew Kwaśny.

– Inicjatywa budowy nowej przeprawy mostowej datuje się na dziesiątki lat wstecz, już od dawna mówiło się o takiej potrzebie. Jest to bardzo ważna inwestycja dla województwa świętokrzyskiego, dzięki niej utworzony zostanie alternatywny korytarz dla przeciążonej drogi 73. Ma ona również duże znaczenie dla Małopolski. Chcę podkreślić duże zaangażowanie każdego z samorządów położonych na trasie tego zadania. Nie jest to inwestycja łatwa ze względu na to, że trasa przebiegać ma przez obszar Natura 2000, ale wierzę, że wszystko uda się przygotować na czas, a sporządzone projekty będą bardzo dobre – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak.

Zadanie, na którego wykonanie została dziś podpisana umowa, obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa i przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle, wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jak również opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowaniem Studium Wykonalności. Zostanie ono podzielone na 3 etapy:

1. Odcinek od Buska Zdroju do mostu na Wiśle – finansowane w 100% przez województwo świętokrzyskie;

2. Most na Wiśle – finansowany przez obie strony po 50%;

3. odcinek od mostu na Wiśle po stronie małopolskiej (wraz z dojazdami) do Borusowej – finansowane w 100% przez województwo małopolskie.

– Cieszymy się, że udało nam się nawiązać współpracę z województwem świętokrzyskim. Mieliśmy już gotowy inny wariant przebiegający starym szlakiem, ale decyzja środowiskowa została oprotestowana. Wyszło jednak na dobre, bowiem teraz mamy jeszcze lepszą koncepcję, która mam nadzieję zostanie szybko zrealizowana – mówiła dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski, który podpisywał umowę, przedstawił czasowe ramy zadania – Termin wykonania zadania to koniec czerwca 2015 roku ale jest on mocno uzależniony od decyzji środowiskowej. Jeżeli uda się ją szybko uzyskać, to wybudowanie mostu i dróg jest przewidziane na nową perspektywę finansową 2014-2020 – powiedział Damian Urbanowski.

– Jest mi niezmiernie miło, że zostało nam powierzone to zadanie. Jest ono trudne i wymaga dużo wysiłku, ale wierzymy, że mu podołamy. Realizujemy już przebudowę tej drogi na innym odcinku, a co ważne, zadanie będzie realizował świętokrzyski zespół naszej firmy – powiedział dyrektor ds. projektowych firmy PROMOST CONSULTING Rzeszów Zbigniew Kwaśny.