Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie marszałek Adam Jarubas spotkał się ambasadorem Steenem Hommelem. Rozmowa dotyczyła współpracy przy inicjatywach dotyczących zrównoważonego rozwoju. – Dania słynie z “zielonych” strategii zrównoważonego rozwoju, z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dlatego chcemy skorzystać z duńskich doświadczeń i zastosować je w naszej strategii “Zielone Świętokrzyskie” – podkreśla marszałek Adam Jarubas.

Zrównoważony rozwój i zielony rozwój są podstawowymi wartościami w tworzeniu strategii dla duńskich miast oraz Danii jako kraju.  Niezwykle ambitne cele i wytrwałe dążenie do ich osiągnięcia zaowocowały przyznaniem Kopenhadze przez Komisję Europejską tytułu „Zielonej Stolicy Europy roku 2014”. Stolica Danii bardzo chętnie dzieli się swymi doświadczeniami i wiedzą odnośnie zrównoważonych i zielonych rozwiązań. Obecnie Ambasada w Danii przystąpiła do realizacji dwóch inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju:
− projekt współpracy INTELIGENTNE MIESZKANIE koncentrujący się na miastach oraz inicjatywach pomagających im w osiągnięciu większego stopnia zrównoważenia.
− wystawa zatytułowana „Dobre Miasto” składająca się z 8 dwustronnych tablic rozkładanych na świeżym powietrzu, prezentujących kulturę rowerową. Wystawa przygotowana została w języku polskim i prezentowana była m.in. podczas COP19 „Green Climate Exhibition” w Warszawie. Województwo Świętokrzyskie zainteresowane jest współpracą z Danią m.in. w zakresie budownictwa autonomicznego.

                                                               ***
W Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi marszałek Adam Jarubas i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie poświęcone jest projektowi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                             ***
„Profilaktyka zdrowotna receptą na szczęśliwe życie” pod takim hasłem w Dwikozach odbędzie się święto kobiet powiatu sandomierskiego. Gościem spotkania będzie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

                                                             ***
Planowi transportowemu województwa świętokrzyskiego poświęcone jest spotkanie Jana Maćkowiaka, członka Zarządu Województwa z przedstawicielami powiatów województwa świętokrzyskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UM