Nowy patron gimnazjum w Górnie

Nowy patron gimnazjum w Górnie

W Górnie odbyła się uroczystość nadania miejscowemu Gimnazjum imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, uznanego przez zachodnich historyków za jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Odsłonięta została także tablica pamiątkowa. Gośćmi uroczystości byli marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty i radna Sejmiku.