Obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej

Obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach obradował Zespół Ekspercki ds. polityki przestrzennej utworzony przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Ryszard Nagórny, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Środa, zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Domagała, dyrektor ŚBRR oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Gości powitał Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Witam Państwa w stolicy województwa świętokrzyskiego. Obszar planowania i zagospodarowania przestrzennego jest bardzo ważnym zagadnieniem; niedawno województwo świętokrzyskie przyjmowało dokumenty strategiczne  rozwoju województwa oraz Regionalny Program Operacyjny. Bez dokumentów studialnych przygotowanych przez urbanistów nie można by było merytorycznie i skutecznie pracować nad rozwojem województwa. Dziękuję za to, że w obradach uczestniczą eksperci również z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przed nami kolejne wyzwania i inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej, myślę, że razem zastanowimy się, jak zorganizować pracę służb planistycznych, tak aby mogła ona w najbardziej optymalny sposób wspierać procesy rozwojowe. Życzę miłego pobytu w naszym regionie oraz udanych obrad – mówił marszałek Adam Jarubas.
Duża część obrad poświęcona była zagadnieniom związanym z odbudową i wzmocnieniem służb planowania przestrzennego jednostek planistycznych na szczeblach administracji, standardów dotyczących liczebności i kwalifikacji kadr oraz wprowadzenia stanowisk Urbanisty Kraju i Urbanistów Wojewódzkich. Podczas spotkania omawiano również bieżące oraz planowane prace Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju związane z planowaniem przestrzennym.

17 października 2013r. Stanowiskiem Konwentu Marszałków Województw RP utworzono Zespół ekspercki do spraw polityki przestrzennej, stanowiący gremium powołane do wyrażania opinii związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego oraz zajmowania stanowisk w sprawach związanych z polityką przestrzenną w województwie. W skład Zespołu wchodzą planiści przestrzenni przy Marszałkach wszystkich województw, mający wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronną wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.