Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Błyskawiczne realizowana jest budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na obiekcie zawieszono już symboliczną wiechę. Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego i profesor Jacek Semaniak rektor UJK, podpisali też umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości uczestniczyli również: radna Sejmiku Marzena Marczewska, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Wartość inwestycji to około 11 milionów złotych. 85 procent tej kwoty stanowić będą pieniądze z  RPO, a  15 procent środki Narodowego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej, które, co podkreślał rektor, udało się pozyskać również przy wsparciu marszałka i dużym zaangażowaniu Jacka Kowalczyka, dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

– Warto i trzeba marzyć, trzeba ryzykować – stwierdził marszałek Adam Jarubas, wspominając, że budowa obiektu rozpoczynała się, gdy nie było pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycji, tymczasem udało się zdobyć całość kwoty ze środków zewnętrznych. Centrum Rehabilitacji i Sportu, jak zauważył marszałek, będzie z jednej strony zabezpieczeniem bazy podstawowej dla studentów, ale też istotnym dopełnieniem kierunku lekarskiego, który na kieleckim Uniwersytecie zacznie działać od przyszłego roku akademickiego. Zdaniem Adama Jarubasa, UJK ma dzisiaj pełne zaplecze, by kształcić na jak najwyższym poziomie.

Profesor Jacek Semaniak przyznał, że budowa centrum, to pierwsza inwestycja sportowa w ponad 45-letniej historii uczelni. Jej realizacja rozpoczęła się pod koniec czerwca, a w tej chwili obiekt jest już zadaszony, częściowo tynkowany. Jesienią i zimą będą prowadzone prace wykończeniowe. Zakończenie budowy planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Centrum powstające w sąsiedztwie biblioteki UJK, wyposażone m.in. w pełnowymiarowe boisko, ma służyć studentom wszystkich wydziałów, natomiast w części poświęconej rehabilitacji, w specjalistycznych pracowniach uczyć będą się żacy z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Uniwersytet chce uruchomić nowy kierunek: wychowanie fizyczne. Jak stwierdził rektor, jest na niego bardzo duże zapotrzebowanie, co widać po tym jak rozwija się rynek związany z upowszechnianiem kultury fizycznej.

Jacek Semaniak zapowiedział, że pracownie, które powstaną w strukturach nowego centrum umożliwią prowadzenie badań w obszarach związanych z rehabilitacją.  

Nauka, jak zaznaczał marszałek Adam Jarubas, będzie miała bardzo duże znaczenie w nowym Regionalnym Programie Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. – Nauka też nie jako cel sama w sobie, ale nastawiona na współpracę z otoczeniem, zwłaszcza z biznesem. Bardzo wiele pieniędzy będzie dedykowanych na projekty kooperacji pomiędzy nauką a biznesem. Tego typu infrastruktura, która powstała bądź powstaje będzie temu sprzyjać – stwierdził Adam Jarubas.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl